Motivace a angažovanost zaměstnanců

V poslední době jsem se opakovaně setkal s podobnou situací. Firmě se poměrně dobře daří, ale uvnitř ní se začínají objevovat nežádoucí negativní jevy - ztrácí se poctivost (lidi podvádí a přestávají otevřeně komunikovat), ubývá tvořivosti (lidé u práce moc nepřemýšlí, nedělají, co by mohli, chybí snaha a invence, objevuje se šlendrián, snižuje se motivace k výkonu (chybí hrdost na práci, nevyužívá se pracovní doba, prodlužují se kuřácké přestávky) a mizí otevřená komunikace.

Za všemi těmito jevy je jednoznačně vidět, že zaměstnanci ztrácí motivaci, a je třeba hledat cesty jak v nich zažehnout nový oheň.

Za této situace nabízím firmám kromě koučování a konzultací také semináře na následující témata:

Motivace aneb Jak opravdu fungujeme

Podle výzkumu společnosti HayGroup, který zahrnoval přes 8 000 respondentů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, má 48% manažerů negativní dopad na motivaci a výkonnost pracovních týmů. Ještě varovnější jsou zjištění Gallupova ústavu, která…
Zobrazit více →

Angažovanost zaměstnanců

Co je angažovaný zaměstnanec? Angažovaní zaměstnanci jsou skutečně ti nejlepší z hlediska výkonnosti v rámci organizace. Jsou to zaměstnanci, kteří přispívají, jsou výkonní a skutečně se snaží dělat věci co nejlépe. Vliv angažovaných pracovníků na organizaci…
Zobrazit více →

Koučovací styl vedení rozhovoru

Když se vyhodnocují předpoklady manažerů pro výkon jejich současné nebo budoucí práce, je dost často zjištěna jedna velká slabina. Ta nespočívá v nedostatku manažerských znalostí a dovedností, ale v komunikaci s lidmi. Schází přístup, který nevnucuje již…
Zobrazit více →

Firemní kultura

Pod pojmem podniková, nebo také organizační či firemní kultura bývá definována jednota společných hodnotových představ, norem, vzorců jednání a projevuje se navenek jako forma společenského styku mezi spolupracovníky a ve společně udržovaných zvycích,…
Zobrazit více →

Motivace oceněním

Většina placených zaměstnanců by ráda vydělávala víc peněz. Jak však dokládají výzkumy, hlavním faktorem nespokojenosti v zaměstnání a důvodem ke změně zaměstnání není výše platu, nýbrž to, zda člověk cítí, že je za svou…
Zobrazit více →

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...