Rozvoj týmu

Týmová spolupráce je spolupráce lidí různých znalostí, schopností a vlastností na nějakém společném díle, např. na projektu. Jestliže týmová spolupráce funguje dobře, přináší lepší výsledky, než kdyby na stejném úkolu pracovali jednotlivci. Podle Františka Bělohlávka, autora několika knih zaměřených na vedení lidí, by se matematicky dala tato skutečnost vyjádřit takto:

1 + 1 + 1 = 5

ráce jednotlivců + synergický efekt = výsledek týmu

ůže však nastat i negativní synergie, pro kterou platí následující rovnice:

1 + 1 + 1 = 1

práce jednotlivců – negativní synergický efekt = výsledek týmu

Negativní synergie nastává, když jedinci v týmu nemají společné cíle, jednotlivci se snaží o sebeprosazení na úkor týmu a méně průbojní lidé v týmu nemohou nebo nedokážou vyjádřit své názory. Může působit i negativní tlak skupiny, který snižuje výkon schopných jedinců na průměr tak, aby nevyčnívali. S tím souvisí i obava z odlišnosti, skupinová lenost a špatné vztahy ve skupině.

Pro firmy, kde se začíná pozitivní synergický efekt jejich týmů snižovat a je třeba vnést do týmu novou energii, nabízím týmový koučínk nebo seminář Motivace oceněním.

Týmový koučink

Pro lidi působící v rámci jednoho oddělení, projektu nebo pracovní skupiny je často velmi užitečný týmový koučink. Je možné ho využít samostatně či jako součástí teambuildingových aktivit. Týmový koučink je vhodný pro všechny úrovně…
Zobrazit více →

Motivace oceněním

Většina placených zaměstnanců by ráda vydělávala víc peněz. Jak však dokládají výzkumy, hlavním faktorem nespokojenosti v zaměstnání a důvodem ke změně zaměstnání není výše platu, nýbrž to, zda člověk cítí, že je za svou…
Zobrazit více →

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...