O koučování

Motto: "… stav naší mysli je mnohem větší soupeř, než ten na druhé straně hřiště.“ (T. Gallway, trenér)
  
Co je koučování?
 
„Koučování chápu jako přístup, způsob komunikace a vedení lidí, metodu, která uvolňuje potenciál člověka a umožňuje maximalizovat jeho výkon. Koučování pomáhá učit se. Vychází z optimistického pohledu na člověka a chápe každou lidskou bytost ne jako prázdnou nádobu, do které je všechno potřeba vložit, ale jako semeno, které v sobě obsahuje potenciál stát se stromem. Potřebujeme k tomu výživu, povzbuzení, podporu
a světlo – ale ta schopnost být stromem je v nás.“
 
Proč koučovat?
 
Zatímco naši prarodiče vystačili se svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi celý život a ještě je mohli předat další generaci, většina z nás žije ve světě, který je všechno, jen ne stabilní. Jedinou konstantou našeho života je změna.

Aby člověk mohl reagovat a zvládat změny, musí být za své jednání odpovědný.

Koučování přispívá ke zvýšení schopnosti sebereflexe, rychlému rozvoji pracovních schopností a dovedností, rozvoji sebe organizace, využívání vlastních možností a osobní spokojenosti.

Koučování používáme protože:
  • je účinné a rychlé
  • je respektující
  • je cílené, řeší konkrétní úkoly, problémy, situace
  • je propojeno s praxí a potřebami koučovaných
  • jeho výsledky jsou měřitelné

Cíle koučování

Koučování je nástroj pro zvyšování výkonnosti, dosahování spokojenosti a naplnění cílů na základě rozvoje odpovědnosti, sebemotivace a vědomého poznání sebe i světa kolem nás.

Umění vést lidi patří k prvořadým manažerským dovednostem. Kultura řízení je při koučování založena na důvěře a respektování, na zásadně odlišném přístupu k člověku.

Abych mohl druhé vést, musím se s nimi nejprve setkat a vzít je za ruku. Abych mohl druhé vést musím si umět udělat pořádek na své straně hřiště, poznat se, vědět kdy a co dělám, být schopen(a) sebereflexe, umět vést jako první sám (sama) sebe.

Zdroj: http://www.agora-praha.cz/page-o-koucovani.html

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...