Nedoceněný potenciál firemní kultury

Je přirozené, že každá organizace, podnik, firma má své specifické klima, zvláštní atmosféru a neopakovatelnou kulturu, jinými slovy image, která se projevuje mimo jiné i ve způsobech rozhodování manažerů, v realizaci různých činností, ve formách vzájemné komunikace náhledu zaměstnanců na vnitrofiremní skutečnosti a jejich interpretaci, v představách, v hodnoceních, postojích, v loajalitě.

V našich firmách jsou mezi managementem často vedeny diskuze, zda není zbytečné se firemní kulturou zabývat, či jaký je vůbec přínos firemní kultury v ekonomických ukazatelích. Stále více firem si naštěstí uvědomuje, že péče o firemní kulturu se ekonomicky jednoznačně vyplatí.

Jaké otázky si na semináři odpovíme?

  • Co všechno se skrývá pojmem firemní kultura
  • Proč je firemní kultura důležitá navenek a proč je důležitá uvnitř podniku
  • Kdo a co firemní kulturu ovlivňuje
  • Jak mohou manažeři ovlivnit firemní kulturu
  • Co to jsou etické kodexy

Na konci semináře byste měli

  • Umět analyzovat kulturu firmy (organizace), především umět identifikovat faktory, které přispívají k jejímu rozvoji a které jí škodí.
  • Porozumět problému motivace pracovníků ve firmě.
  • Znát způsoby, jak je možné firemní kulturu změnit.
  • Znát možnosti a povinnosti manažera v oblasti firemní kultury.
  • Znát cíle etických kodexů a úskalí jejich naplňování

Získané poznatky můžete přenést na své pracoviště a pozitivně tak ovlivnit fungování vaší firmy.

Seminář je určen všem manažerům a vedoucím pracovníkům, kteří usilují o pozitivní změny ve svých firmách.

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...