Motivace oceněním

Cílem tohoto semináře je nejen porozumět důležitosti ocenění v pracovních vztazích, ale také se naučit a provést praktické kroky, jak efektivně povzbuzení a ocenění svým podřízeným nebo kolegům v práci vyjádřit.

V praxi bylo prokázáno, že je možné rozlišit 5 různých jazyků ocenění. Pořadí jejich důležitosti je přitom u každého z nás jiné. V důsledku toho ne každé ocenění je všemi přijímáno jako hodnotné a přinášející osobní uspokojení. Chcete-li tedy někoho ocenit, musíte znát jeho jazyk ocenění. Jinak se velice lehce může stát, že vaše snaha vyjde zcela naprázdno. Budete-li však hovořit „srozumitelným“ jazykem, motivace oceňováním pro vás může být levným a přitom velice účinným nástrojem k dosažení následujících v praxi doložených přínosů:

- zvýšení uspokojení zaměstnanců z práce a tím i lepší pracovní výkon,

- pozitivnější vztahy mezi nadřízenými, zaměstnanci a kolegy,

- lepší docházka a vyšší produktivita,

- větší spokojenost zákazníků,

- snížení fluktuace,

- celkově pozitivnější firemní kultura a pracovní prostředí.

Seminář tvoří 4 moduly :

Modul 1: Důležitost ocenění

Pochopení základního konceptu ocenění a povzbuzení, jejich důležitosti v pracovních vztazích a identifikace negativních projevů na pracovišti, pokud se členové týmu necítí být oceňováni.

Modul 2: Pět jazyků ocenění

Popis pěti jazyků ocenění, jak vypadají v každodenním životě a jak ocenění projevovat, aby bylo opravdu účinné.

Modul 3: Jak 5 jazyků ocenění aplikovat v práci

Identifikace a zacházení s našimi tzv. hluchými místy a faktorem podivnost a seznámení se s potřebou používat pro každý jazyk specifické dialekty.

Modul 4: Upevnění nového návyku

Implementace principů jazyků ocenění do každodenních pracovních vztahů.

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...