Firemní kultura

Pod pojmem podniková, nebo také organizační či firemní kultura bývá definována jednota společných hodnotových představ, norem, vzorců jednání a projevuje se navenek jako forma společenského styku mezi spolupracovníky a ve společně udržovaných zvycích, obyčejích a pravidlech.

Firemní kultura ovlivňuje jak chování uvnitř firmy, tak i chování firmy vůči svému okolí. Firemní kultura nemá žádnou zvláštní materiální formu. Podniková nebo také organizační či firemní kultura jsou spojení, která bývají používána jako synonyma.

Firemní kultura je jev, který je obtížně postižitelný, ale má značný vliv na celkovou úspěšnost firmy. Může být nositelem konkurenčních výhod firmy, na druhé straně může rozvoj firmy také brzdit. Více se dozvíte na semináři Nedoceněný potenciál firemní kultury.

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...