Angažovanost zaměstnanců

Co je angažovaný zaměstnanec? Angažovaní zaměstnanci jsou skutečně ti nejlepší z hlediska výkonnosti v rámci organizace. Jsou to zaměstnanci, kteří přispívají, jsou výkonní a skutečně se snaží dělat věci co nejlépe.

Vliv angažovaných pracovníků na organizaci může být přímo dramatický. Gallupův ústav zjistil následující výsledky v organizacích s vysokým stupněm angažovanosti pracovníků ve srovnání s organizacemi, které hlásily jejich nízkou angažovanost:

  • o 50% nižší fluktuace,
  • o 56% vyšší úroveň loajality zákazníků,
  • o 38% vyšší produktivita než průměr,
  • o 27% vyšší ziskovost ve srovnání s firmami, kde byla angažovanost zaměstnanců nízká.

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...