Reference

Spolupráce s Jaroslavem podpořila moji důvěru v sebe, přinesla větší jistotu a zefektivnění komunikace v každodenní manažerské praxi.

Díky koučingu mohu lépe využívat svůj potenciál a utvářet příjemné a motivující prostředí pro zaměstnance a do komplexních rozhodnutí přinášet jasnost a lehkost. Svoji práci jsem začala vidět v širších souvislostech také s ohledem na sladění osobního života s vysokým pracovním nasazením.

Jaroslav má dar příjemně komunikovat i o nepříjemných věcech, je velmi trpělivý a pracuje s respektem i velkým nadhledem.

Jaroslave, děkuji za podporu.

Lenka Blahová, Head of Systems & Operations, Člověk v tísni, o.p.s.

Kolega mi doporučoval, že by pro náš firemní i můj osobní rozvoj bylo dobré absolvovat s panem Nahodilem několik workshopů na téma koučování a motivace zaměstnanců. Na ně by pak mělo navazovat i několik individuálních koučovacích sezení. I když jsem měl dobré reference od známých, přesně jsem nevěděl, co od daného čekat. Avšak má nízká očekávání byla výrazně překročena.

Na workshopech jsem víceméně předpokládal omílání univerzálních manažerských blábolů. Přinesly mi však řadu cenných a inspirativních podnětů.

Po prvním koučovacím sezení jsem pak pochopil, že nejdůležitější funkcí kouče je intuitivně a pomocí dobře cílených otázek objevit ty záležitosti, jež klient nejvíc potřebuje řešit. V případě pana Nahodila navíc vše probíhalo velmi nenásilným způsobem, proto jsem si připadal opravdu komfortně. Nešlo pouze o pracovní záležitosti, ale i soukromé „brzdy“, jež následně ovlivňovaly můj pracovní výkon. I když nelze zevšeobecňovat a považovat koučování za všespásné, po pár setkáních jsem si uvědomil několik zásadních prvků, jež mě víceméně držely na místě. Tudíž koučování lze doporučit neb i menší zlepšení je považováno za pokrok. V osobě kouče pana Nahodila navíc v příjemné atmosféře.

Ing. Pavel Gajdůšek, jednatel / CFO, fgFORTE s.r.o. 

V roce 2017 jsem se rozhodl změnit svůj přístup v organizaci a strategické řízení společnosti fgFORTE s.r.o. V rámci toho jsem se postupně začal seznamovat s principy koučování. S panem Jaroslavem Nahodilem jsem pak absolvoval několik koučovacích sezení zaměřených na otázky nejen v pracovní, ale i v osobní rovině.

V současné době spatřuji zásadní přínosy koučinku především v ujasnění si a definování strategických cílů včetně klíčových strategií, které tyto cíle zastupují a následně v práci na naplnění těchto cílů pomocí konkrétních aktivit, které jsou s nimi spojené. Líbí se mi princip drobných zlepšení i flexibilita a případné úpravy cílů, které z koučování vyplynou.

Předpokládám, že budu pozitivní vliv koučinku dále využívat.

Ing. Pavel Fišer, jednatel / CEO, fgFORTE s.r.o.

Jarku, ráda bychTti touto formou ještě jednou poděkovala za čas který jsi věnoval mně a našim společným skype koučovacím rozhovorům. Děkuji Ti za laskavý, trpělivý a také velice citlivý přístup.

Zpočátku pro mě bylo velice obtížné před Tebou, jakožto před mužem, otevřít  některá témata, překonat stud a otevřeně o nich hovořit. Právě překonání těchto zábran a vlastního studu však pro sebe považuji za velice očistné, ozdravné a to nejen na úrovni duše, ale i těla!

Zdravotní problémy, se kterými mi lékař nepomohl, jsme zpracovali v průběhu jednoho nebo dvou sezení. Pomohl jsi mi navrátit ztracenou životní rovnováhu, radost ze života a úsměv na tvář. To vše je pro mě jasný důkaz, že oslovit právě Tebe, byla spravná volba!

Srdečně děkuji, Magda

Som veľmi vďačná, že mi môj zamestnávateľ umožnil absolvovať školenie "Motivace - klíčová hnací síla firmy" u pána Jaroslava Nahodila. Pútavo a zároveň zrozumiteľnou formou boli podané informácie o motivačnej metóde SCARF, ktorá vychádza zo znalostí o ľudskom mozgu. Školenie obohatilo moje vedomosti z oblasti motivácie a tie využívam v praxi na dennej báze. Naposledy pri zavádzaní upsellingovej kampane, ktorej spustenie v minulosti často sprevádzali rozpačité reakcie zo strany operátorov zákazníckej linky. Pri uplatňovaní pravidiel metódy SCARF pri motivácii operátorov sa naše predaje dokonca zvýšili. A to hovorí za všetko! :-)

Michaela Mináčová, manažer metodiky Parfums.cz

Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci spočívající v koučování jednoho z našich zaměstnanců. Oba (resp. všichni tři) víme, že kolega do tohoto procesu vstupoval jako poměrně komplikovaný člověk, vnímaný svým okolím jako pruďas, cholerik, nemající daleko pro ostřejší slovo, s nímž se nelze „po dobrém“ dohodnout..

Situace v pracovním týmu se stávala neúnosnou, vytvářel kolem sebe nepřátelské, konfliktní prostředí a nezbylo, než sáhnout k radikálnímu řešení, čímž nemám na mysli jeho odchod. Protože se jedná (navzdory zmíněným negativům) o člověka vysoce loajálního a jeho pozitivní přínos pro firmu je nezpochybnitelný, odhodlali jsme se k poměrně nestandardnímu kroku, spočívajícímu v pokusu o změnu jeho osobnosti.

Bylo velmi důležité, že si svoje nedostatky uvědomoval a měl (má) vůli a odhodlání ke změně, stejně jako bylo neméně důležité, že se nám ve Vaší osobě podařilo nalézt kouče – partnera, který proces změny nastartoval a realizoval. Dnes, po několika měsících spolupráce, máme díky Vám ve firmě zcela jiného člověka, což mohu potvrdit nejen vlastním vnímáním, ale i zpětnou vazbou získanou od ostatních kolegů.

Ing. František Vlk, general manager, Gatema s.r.o.

Setkání s Jaroslavem a jeho koučing mohu velmi doporučit. Přestože sama pracuji s lidmi a pomáhám jim hledat řešení, Jaroslavovo vedení koučingu mi pomohlo srovnat si myšlenky a najít jasné a rychlé řešení situace, kterou jsem již delší dobu odkládala. A o tom by přece správný koučing měl být – najít cesty a převést plánované kroky do života. Čas strávený pod Jaroslavovým vedením byl pro mě přínosný a věřím, že se nejednalo o setkání poslední. Vřele bych Jaroslavův koučing doporučila všem vedoucím pracovníkům, kteří nesou každý den zodpovědnost nejen za sebe ale i za druhé v rámci jejich aktivit. Už hodina strávená koučingovým rozhovorem s Jaroslavem může pomoci a to rozhodně nejen dočasně ale naopak trvale.

Daniela Kraydlová, jednatelka/majitelka společnosti Global Management Studio s.r.o. www.globalmanagement.cz

V rámci rozšíření možností vzdělávání zaměstnanců Kovárny VIVA jsme se rozhodli využít také koučingu a jsme moc rádi, že jsme si pro první zkušenost s touto formou rozvoje vybrali právě Jaroslava Nahodila. Naši top manažeři s ním jednotlivě strávili čtyři sezení a snažili se najít řešení problémů, které si spolu se svým nadřízeným definovali. Všichni ocenili zejména to, že s klidem a v příjemné pohodě přináší koučovanému zcela jiný a nový úhel pohledu na osobní a pracovní život a napomáhá hledat cesty vedoucí k jejich zlepšení.

Jedno vyjádření za všechny: „Pan Jarek mi hodně pomohl. Víceméně bych si mohl myslet, že jsem na to, co mi pomůže v profesním i soukromém životě, přišel sám. Ale on byl toho klíčovou součástí. A o tom to je. Jarka mohu upřímně doporučit na Vaší cestě změny.“

Děkujeme a těšíme se na pokračování naší spolupráce!

Lenka Horáková, personální ředitelka

Jsem v hluboké vděčnosti, že znám Jaroslava nejen jako osobního kouče, ale zároveň jako člověka, který svou přítomností ovlivnil můj život. Jaroslav, je jméno, které nese energii Jara a oslav, a on pro mě znamená jaro, tedy znovuzrození. Práce, kterou Jaroslav vykonává, je o změnách, o nových začátcích, o nových programech. Vřele vám Jaroslava jako osobního kouče doporučuji, protože je báječným průvodcem k sobě samým. Láskyplná ale zároveň pevná péče o duši je přesně to, co si myslím, že by každý kouč měl mít. Vřele Jaroslava doporučuji všem svým klientkám, všem ženám, se kterými se setkávám. Jaroslava doporučuji právě pro jeho láskyplný a pevný přístup a vedení během koučování a hledání sebe sama. Znám Jaroslava z různých úhlů lidství, a proto věřím, že svou práci dělá velmi dobře a může být lidem nápomocný během cesty, po které kráčí. Podává pomocnou ruku tam, kde si sami nevíme rady, pomůže zviditelnit naše hry, ale také naše hluboké niterné pravdy, které mnohdy nevidíme. Jaroslav osvětlí naše nevědomé pocity, programy, stejně tak jako slunce osvětluje naší zemi.

Jaroslave, děkuji za tvou péči, kterou mi věnuješ, když sama v sobě zabloudím.

Eva Femi

Jsou tři věci, za které Tě jako svého kouče chci ocenit:

- klid, nadhled a mužskou noblesu, s kterými jsi zvládl živel jako jsem já,

- obrovské srdce, cítila jsem Tvou podporu a také důvěru ve mně, že najdu cestu, nechal jsi mě pátrat ve svých hlubinách a vynášet na světlo poklady, netlačil jsi na mě, měla jsem své tempo, struktura a řád byly podporující a ne svazující, když bylo třeba pro mé dobro udělat něco jinak, tak jsi to udělal jinak, nelpěl jsi na formě, důležitý byl obsah a logika věci – pro moje nejvyšší dobro,

- obrovsky oceňuji, obzvláště u muže, jak jsi zvládnul mé emoce, někdy i silné, že jsi je neodmítal a nesnažil ses situaci rychle vyřešit, udělat něco abych ty emoce neměla, díky tomu mohla proběhnout hluboká uvědomění a také silné transformační procesy.

Děkuji za vše!!!

Ida Keltnerová

S Jarkem jsem strávila celkem 4 intenzivní koučovací setkání, a musím říct, že jsem měla tu čest setkat se s profesionálem, který má navíc velký dar - lidskost a empatii. Během práce s Jarkem se mi rozjasmila klíčová rozhodnutí a záměry v mém podnikání. Jarka vřele doporučuji jako průvodce na cestě změn profesního života.

Kamila Hasik

konzultantka, www.kamilahasik.cz/

Z hlediska osobního rozvoje, vnitřního poznání a změn už na sobě pracuji velmi dlouho. Přes všechny zkušenosti, poznání, vnitřní práci, vůli, snahu, profesní i lidské schopnosti se mi některé věci stále nedařily. Také nemoci mi stále silněji začaly dávat najevo, že změny musí být mnohem zásadnější. Všechno se dá změnit, záleží jen na mně. To jsem samozřejmě věděl už dávno, dokonce jsem věděl i jak. Ale stále to nějak nefungovalo nebo jen částečně. Potřeboval jsem soustavnější vedení a oporu, abych opravdu začal myslet, cítit a žít jinak.

Velmi mi v tom pomohl můj osobní kouč a průvodce proměnou Jarek Nahodil, kterého jsem si vybral z řad svých známých ze sebepoznávacích seminářů. Ujasnil jsem si své hodnoty, cíle, potřeby a jasné kroky. Hodně jsem se otevřel a postupně se měním stále víc a se mnou i vše kolem. Všechno, co ke mně přichází, dokonale zapadá. Jsem neustále v proudu inspirace, nápadů, radosti, lásky a hojnosti. V této chvíli mám naprosto jasno v tom, co chci právě teď dělat, jak žít šťastný a úspěšný život v souladu se svým srdcem, vyššími impulzy, svým momentálním posláním.

Kromě toho všeho oceňuji na Jarkovi velmi přátelský, klidný, otevřený a intuitivní přístup. Vždy mi ve správnou chvíli pomohl v sobě objevit přesně to, co jsem zrovna potřeboval. Ze srdce mu děkuji a vřele všem doporučuji.  

Antonín Tomek

Jak bych popsal setkání s Jaroslavem?
Jednoduše jsem se na něj podíval a přísahám, ani jsem neměl potuchy o tom, co vlastně dělá, jen jsem tam někde uvnitř slyšel: „Tenhle člověk tě povede vpřed!“ a tak jsem k němu přistoupil a řekl jsem mu: U tebe si objednám sezení a budeš mě vést.
První otázka samozřejmě byla: „A co mě to vlastně bude stát?“
No a při odpovědi, to z mé strany bylo asi takto: „Sakra stojí mě to vůbec za to? Neměl jsem si raději jít něco koupit?“

NE! Rozhodně neměl! Tato investice se mi mnohonásobně během několika měsíců vrátila.

Představte si mě, člověka který si nevěří, není si ničím jistý a říká si: „Vím, že jednou přijde v mém životě změna, ale kdy? Kdy se konečně s mým životem něco stane?“

Nebudu Vám tu psát, jak se můj život změnil… To nemá smysl říkat. Stejně, byste tomu nevěřili. :-)

Řeknu Vám jen jedno: „Pokud chcete svůj život opravdu změnit, je to jen na Vás, ale tenhle člověk Vám pomůže jít si za svým snem! Za tím, po čem opravdu v životě toužíte!

Jaroslave, mnohokrát ti děkuji, za to že jsi a za tvou pomoc v hledání mě (sebe samotného).

S úctou a poděkováním
Jan Švorc

Sama na sobě pracuji už hodně dlouho. Postupně jsem se na své životní cestě posouvala krůček po krůčku kupředu. Co jsem ale nedokázala, být v každé situaci sama sebou, dokázat  definovat své cíle a dosahovat jich. Skutečně vykročit.To mi moje malá sebe hodnota, malá sebeúcta a malé sebevědomí prostě nedovolovalo. Stále jsem nevěděla jak najít svou smysluplnou cestu, své poslání a pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry. Jenom vědět nestačí.

A tak když jsem dostala nabídku koučinku a zjistila jsem si co to obnáší, tak jsem se rozhodla, že jdu do toho.

Pan Jarek Nahodil je vynikající kouč a průvodce osobní proměnou, který dokáže naslouchat, vcítit se do problémů a v konečné fázi člověk přijde na to, že má možnost dívat se na problémy z jiného úhlu pohledu a že je to řešitelné. To, že s koučem pracujete po určitý časový úsek a máte jeho neustálou podporu a vedení, tak postupně začínáte měnit svůj život. Díky Jarkovi jsem skutečně dokázala vykročit. A dokonce si dokážu říci JÁ JSEM FAKT DOBRÁ.

A to jen díky Jarkovi, za jehož vedení, trpělivost a podporu mu moc děkuji. Jiřka  

Během cca půl roku našich koučovacích sezení mi byl Jarek naslouchajícím a trpělivým průvodcem proměnou, která u mě nastala v měřítku pro mě dříve nepředstavitelném (i když žádný konkrétní problém jsem neřešila). Jsem zvyklá na sobě pracovat, přesto mě posun, který nastal, velmi překvapil - v pozitivním slova smyslu. Týkal se v podstatě všech oblastí života - zdraví, partnerských a rodinných vztahů, sebeprezentace, financí i profesní činnosti. Jsem si teď více jistá sama sebou, naučila jsem se žít život, jaký je. Za to vše patří Jarkovi velké díky. Nemohu než ho doporučit jako skvělého kouče jak pro oblast profesní, tak osobní.  

Klára Thielová (www.kaikasolutions.cz)

Kouče jsem nevyhledala proto, že bych měla nějaké problémy, chtěla řešit něco zásadního ve svém životě, ale proto, že jsem se chtěla s činností kouče a principem koučování seznámit. A byla jsem překvapená, jak se situace vyvinula. Bylo jasné, že když se mám o koučingu něco dozvědět, musím se stát opravdovým klientem se vším všudy; otevřít a připustit si upřímně všechno to, co mě svazuje, co cítím, čeho se obávám. V tom mi pomohl hlavně přístup mého kouče. Díky Jarkově trpělivosti, empatii, citlivosti a prostému lidskému a nehodnotícímu přístupu jsme odkryli mnohé, co bylo užitečné poznat, řešit a pozměnit. Možná jsme během společných sezení nedovedli všechna zpracovávaná témata k úplnému  cíli, ale je pro mě důležité, že došlo k posunu v mém  myšlení, uvědomění si různých skutečností a souvislostí, k posílení sebedůvěry. Díky.

Barbora

Chcete se změnit ? Chcete být lepší a mít emoce pod kontrolu? Chcete být úspěšnější, štastnější, spokojenější a víc v harmonii sami se sebou? Potom vám doporučuji vyzkoušet koučink.

Já jsem se nechala koučovat panem Nahodilem. Je to vynikající kouč, nesmírně trpělivý, lidský a obětavý, V průběhu koučování mi byl velmi nápomocný.  Po čtyřech měsících se ze mě stal "NOVÝ ČLOVĚK". Naučila jsem se pracovat se svými pocity a emocemi, takže všechny situace, které mi nyní vstupují do cesty,  řeším s mnohem větším nadhledem než dřív.

S láskou Mgr. M.K.

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...