Přínos firemního koučování

Přínos pro koučovaného pracovníka: 
 • posílení pocitu vlastní hodnoty a sebedůvěry
 • lepší využití vlastního potenciálu
 • nalezení smyslu práce a vnitřní motivace
 • zlepšení schopnosti učit se novým poznatkům
 • zlepšení schopnosti pracovat samostatně
 • otevřenější přístup ke spolupráci
 • zlepšení schopnosti zvládat neočekávané situace
 • zlepšení tvořivosti
 • zlepšení vztahu s nadřízenými, kolegy i podřízenýms
 • zlepšení kvality osobního života
Přínos pro vedoucího, jehož podřízený byl koučovaný: 
 • zlepšení vztahu s podřízenými
 • zkrácení času, po který je třeba se věnovat podřízeným – pracují samostatněji
 • podřízení více spolupracují
 • podřízení jsou schopni nalézat nová řešení
 • podřízení pracují zodpovědněji
 • podřízení jsou flexibilnější a adaptabilnější vůči změnám
 • podřízení jsou motivovanější ne proto, že musí, ale protože chtějí
Přínos koučování pro firmu: 
 • vyšší produktivita pracovníků
 • zlepšení vztahů na pracovišti
 • vedoucí se nemusí průběžně věnovat tolik svým podřízeným a získají čas na řešení strategických úkolů
 • zvyšuje se kreativní potenciál pro praktická řešení problémů
 • pracovníci jsou více ochotni angažovat se pro cíle firmy
 • pracovníci reagují na výzvy flexibilněji a iniciativněji
 • zlepšení spolupráce uvnitř firmy
 • změna podnikové kultury 

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...