Jak poznat, že vaší kolegové potřebují pocítit ocenění

Možná vás obklopují spolupracovníci, kteří potřebují povzbuzení, a vy o tom nevíte. Ne každý na sobě nosí tabulku s nápisem „Potřebuji pocítit, že mám hodnotu“ nebo „ Hrozí mi vyhoření, potřebuji povzbudit“.
Někteří z nás taková „znamení“ samozřejmě nosí ve tváři, z níž mohou druzí snadno vyčíst, kdy klesáme na mysli nebo jsme vyčerpaní. (A lze doufat, že naši kolegové na tyto nepřímé žádosti o pomoc budou reagovat.) Mnozí lidé však nejsou tak snadno čitelní. A někteří z nás nemají příliš velké nadání na zachycování signálů, jež druzí vysílají. I když třeba tyto signály jasně hovoří o jejich nouzi, unikají nám.
Sepsali jsme zde, čeho byste si měli všímat, abyste poznali, zda některý váš spolupracovník nepotřebuje ocenit nebo povzbudit.

ZTRÁTA ELÁNU
Někdy lidé časem „klesají na mysli“. Začínají si říkat, proč by se měli dál snažit. Když slyšíte, jak někdo říká: „Proč se snažit? Vždyť je to jedno,“ nebo „Nejraději bych to tu zabalil“, mělo by vám to napovědět, že tento člověk ztrácí lán a potřebuje povzbudit,

PODRÁŽDĚNOST A ODPOR
Když jsou členové týmu chronicky podrážděni, obvykle to znamená, že je něco rozčiluje. Může to souviset s prací nebo s nějakými osobními problémy. Větším problémem však je, když zaměstnanec projevuje odpor, například odmítá pokyny, nové postupy či nějakou jinou změnu. Podrážděnost a odpor pracovníci často projevují tehdy, když necítí, že si druzí cení toho, co dělají.

ABSENTERSTVÍ NEBO POZDNÍ PŘÍCHODY
Někteří lidé projevují svou nespokojenost nepřímo. Když nechodí pravidelně do práce nebo pravidelně přicházejí pozdě, mohou tím nepřímo sdělovat: „Nechci tu být“ nebo „ Necítím, že by ve skutečnosti záleželo na tom, jestli tu jsem“. Ačkoliv je nutné, aby pozdní příchody a neomluvené absence jasně řešil nadřízený daného pracovníka, je také třeba, aby vedení tohoto zaměstnance nově ujistilo o jeho významu pro organizaci – o tom, že na něm opravdu záleží.

CYNISMUS A SARKASMUS
Často slýcháme, jak manažeři vyjadřují své znepokojení s rostoucím cynismem svých pracovníků. Sarkastické reakce na nové metody a postupy často prozrazují skrytý hněv a nedůvěru. Trvalý přístup opravdového ocenění však může začít negativismus měnit.

APATIE A PASIVITA
Lidé se stávají pasivními, když si myslí, že na jejich jednání nezáleží a že ať vyzkoušejí cokoli, nebude to mít význam. Pasivitu často plodí apatie (postoj „proč bych se snažil“. Pracovníci začnou vynakládat méně úsilí, když se domnívají, že si jejich nadřízení nebo kolegové necení toho, co dělají. Když mezi členy svého týmu pozorujete zvýšenou pasivitu, zohledněte to, protože brzy může následovat snížení pracovního výkonu.

STRANĚNÍ SE SPOLEČNOSTI
Jasným varovným znamením toho, že si kolega nepřipadá oceňovaný a jako součást týmu, je to, když se začne stranit společnosti. Spolupracovníci, kteří se stávají méně sdílnými, odmítají pozvání do restaurace na oběd nebo setkání po práci a prostě nejsou zapojeni do týmu jako dřív, se často oddělují od ostatních. Mnohdy se uzavírají do sebe, protože mají pocit, že o ně nikdo nestojí. Tito lidé potřebují, aby je ostatní povzbudili a dali jim najevo, že si jich cení.

NEGATIVNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Když se celkově pracovní prostředí vyznačuje negativními způsoby komunikace, pak všichni zoufale potřebují povzbuzení a ocenění. Pozitivní poznámky mezi kolegy mohou postupem času oslabit jízlivé výroky, silné negativní reakce a přílišně kritickou zpětnou vazbu mezi členy týmu – ale je k tomu zapotřebí vytrvalého, soustředěného úsilí.

SHRNUTÍ
Když se na to zaměříte, vaši kolegové často vysílají jasné signály, že od těch, se kým pracují, potřebují pocítit ocenění. Budete-li používat různé jazyky ocenění a dělat konkrétní kroky, které označili jako pro ně smysluplné, připravíte si nejlepší půdu pro to, abyste se mohli „strefovat do černého“.
Přispějete tak k lepší morálce na vašem pracovišti a zároveň vytvoříte základ pro to, aby se vaši spolupracovníci cítili jako cenná součást týmu. Výsledky se jasně projeví a bude to užitečné pro všechny.
© Gary Chapman, Paul White 

Novinky


entrepreneur-1426333__180

3. 1. 2017

Jak naplnit svá novoroční předsevzetí

Výzkumy ukazují, že pouze 8% lidí naplní svá novoroční předsevzetí. Jak se stát jednou ze světlých výjimek a dosáhnout toho, co jste si předsevzali? Je možné jmenovat několik klíčů, které vám na cestě k vašim cílům dozajisté pomohou. 1.…
Zobrazit více →

11. 8. 2016

Jak na mentální zkratky manažerů

Nedávno jsem se na téma manažerského koučování bavil s jedním majitelem menší firmy. I když o koučování měl již určité povědomí, neměl zatím motivaci vyzkoušet si je na vlastní kůži. Přestože si tento člověk nebyl v dané chvíli vědom…
Zobrazit více →

30. 6. 2016

Co je to angažovanost zaměstnanců

Angažovanost zaměstnance je takový přístup k práci, který vytváří ty nejlepší podmínky pro všechny členy organizace, aby každý den ze sebe dali to nejlepší, v souladu s cíli a hodnotami organizace. Angažovaný zaměstnanec je motivovaný přispívat k…
Zobrazit více →

10. 6. 2016

Deset nejsnazších způsobů, jak vyjádřit ocenění téměř komukoliv

Vyslovte pochvalu (řekněte: “Díky za …“ nebo „Jsem rád, že tě máme v týmu“.) Napište e-mail („Moc jsi mi pomohl, když ..“) Zastavte se u kolegy a zeptejte se, jak se mu daří. Několik minut si prostě jen povídejte a zjistěte, zda něco nepotřebuje. Podnikněte něco společně…
Zobrazit více →

10. 6. 2016

Jak odměňovat zaměstnance, aniž byste utratili mnoho peněz

Jedním z největších problémů, s nímž se dnes podniky a organizace jakéhokoliv typu musí vyrovnávat, je nedostatek finančních prostředků. Žijeme v novém světě, kde jsou v ziskové sféře nízké zisky, příspěvky pro neziskový sektor malé a ve…
Zobrazit více →

10. 6. 2016

Jak poznat, že vaší kolegové potřebují pocítit ocenění

Možná vás obklopují spolupracovníci, kteří potřebují povzbuzení, a vy o tom nevíte. Ne každý na sobě nosí tabulku s nápisem „Potřebuji pocítit, že mám hodnotu“ nebo „ Hrozí mi vyhoření, potřebuji povzbudit“. Někteří z nás…
Zobrazit více →

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...