Jak odměňovat zaměstnance, aniž byste utratili mnoho peněz

Jedním z největších problémů, s nímž se dnes podniky a organizace jakéhokoliv typu musí vyrovnávat, je nedostatek finančních prostředků. Žijeme v novém světě, kde jsou v ziskové sféře nízké zisky, příspěvky pro neziskový sektor malé a ve státní sféře se snižují rozpočty. Prakticky každá organizace musí dělat víc s menšími prostředky. Uvnitř organizací tak vzniká obrovský tlak – jak na manažery a nadřízené, tak i na zaměstnance v předních liniích a dokonce i na dobrovolníky. Je k dispozici méně prostředků na zvyšování platů, na prémie a výhody, které dřív byly běžné (používání firemního auta, vstupenky na sportovní události), i na firemní večírky.
Zároveň se týmy musí vyrovnávat se ztrátou některých pracovníků, čímž se zvyšuje jejich pracovní zatížení. Rozpočty na školení nebo technická zlepšení však byly sníženy. Nedostatek zdrojů je všude. Zvýšení požadavků spolu se snížením zdrojů se stává dokonalým receptem na stres. Dlouhodobý stres pak vede k vyhoření a ztrátě elánu.

Jak smysluplně projevovat ocenění

Podle výzkumu lze členům týmu účinně a finančně nenáročně vyjadřovat ocenění a povzbuzení těmito způsoby:

  1. Dbejte na to, aby vaše komunikace byla osobní a byla „šitá na míru“ pro daného jedince. Klíčem k účinnému oceňování a povzbuzování je to, aby příjemce cítil, že svá slova myslíte vážně a že jste o něm opravdu nějaký čas přemýšleli. Naproti tomu jsme zjistili, že hromadný e-mail se slovy „Díky za dobrou práci“ ve skutečnosti vyvolává u většiny členů týmu negativní reakci, protože je neosobní a jeho napsání očividně vyžaduje jen minimální úsilí.
  2. „Mluvte jazykem“ člověka, kterého se snažíte povzbudit. Pokud to, čím se své kolegy snažíme ocenit, pro ně není důležité, ztrácíme čas a síly. Proto byl vytvořen motivační dotazník, jehož pomocí lze zjistit, jaké jazyky ocenění jednotliví členové týmu upřednostňují a jaké konkrétní projevy ocenění pro ně budou mít největší hodnotu.
  3. Jazyky ocenění, které jsou pro lidi nejvýznamnější, nemusí stát spoustu peněz. Jistě, prémie nebo zvýšení platu by uvítal téměř každý, ale to si většina organizací nemůže dovolit. Shrneme-li to, způsoby, jak lidé prožívají oceněním pracovišti, spadají do pěti kategorií:

             - slova ujištění
             - čas a pozornost
             - skutky služby
             - hmatatelné dary
             - vhodné doteky 

Většina z nich nic nestojí (dokonce ani hmatatelné dary nemusí stát mnoho). Zde je několik příkladů:

  • Vzkaz od nadřízeného s pochvalou za dobrou práci.
  • Člen týmu se na pár minut zastaví v kolegově kanceláři a pomůže mu dohnat skluz.
  • Někdo si všimne, že jeho kolega „je zavalený prací“ a nabídne mu pomoc.
  • Dárková poukázka jako odměna za dokončení velkého projektu.
  • Plácnutí dlaní o dlaň se všemi spolupracovníky po dokončení důležité prezentace.

Nic z toho není finančně nákladné. Klíčem je umět udělat v pravý čas pro správného člověka to pravé a s opravdovým postojem vděčnosti a uznání. Potom se vaše jednání bude „trefovat do černého“ a budete své spolupracovníky povzbuzovat účinně.

© Gary Chapman, Paul White 

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...