Jak na mentální zkratky manažerů

Nedávno jsem se na téma manažerského koučování bavil s jedním majitelem menší firmy. I když o koučování měl již určité povědomí, neměl zatím motivaci vyzkoušet si je na vlastní kůži. Přestože si tento člověk nebyl v dané chvíli vědom žádných zásadních problémů, domluvili jsme se na třech zkušebních koučovacích sezeních.

Zajímá vás, jak tato „zkouška“ dopadla?

Ukázalo se, že to pro tohoto manažera bylo velice přínosné rozhodnutí. Na konci naší třetí schůzky mě totiž požádal o pět dalších koučovacích sezení. Zjevně tedy vnímal společně strávený čas jako užitečný. Požádal jsem ho proto, zda by mohl stručně vyjádřit hlavní důvody, které ho vedly k jeho rozhodnutí v naší spolupráce pokračovat.

Můj klient to vyjádřil následovně:

•  dokázali jsme najít problémy, o kterých sice vím, ale nemám je v přihrádce “problém k řešení”
•  tyto problémy si sám sice uvědomuji, ale teprve při našem rozhovoru je začínám kategorizovat a pojmenovávat (samotnému mně to tak dobře nejde)
•  věci, které se mně zdály být neřešitelné, se po rozdrobení na menší celky jeví jako řešitelné
•  tvými otázkami mě nutíš přemýšlet nad věcmi, kde mně moje mentální zkratky poskytují odpovědi, ale při cíleném posouzení věci zjišťuji, že se k tomu dá přistoupit také jinak
•  některé názory si při sezeních upevňuji, jiné zpochybňuji, další přehodnocuji
•  máš dobrý komunikační styl, že mně nedělá problémy být naprosto otevřený
•  mám vůči tobě časové závazky = splním svoje úkoly lépe, než když bych se odpovídal jen sám sobě

A na závěr tento manažer dodal: „Když nad tím teď přemýšlím, tak největší přínosem koučinku pro mě je eliminace mentálních zkratek, které jsou samozřejmě nezbytné a skvěle slouží, ne vždy jsou však dobrým pánem.”

Co k tomu dodat.? Vyzkoušejte a uvidíte sami.

Kontakt

Ing. Jaroslav Nahodil
+420 724 715 539
Skype: nahodil
e-mail: nahodil@pruvodcepromenou.cz

Napište nám

Zpracovávám...